Forensische Psychiatrie

Wat is TBS

Uitleg wat tbs is en hoe je tbs krijgt

TBS staat voor terbeschikkingstelling. Het is een maatregel die door de rechter wordt opgelegd aan een veroordeelde die een zwaar misdrijf heeft gepleegd en die in mindere of meerdere mate ontoerekeningsvatbaar is. Dat wil zeggen dat hij zodanig geestelijk gestoord is dat hij niet of maar ten dele wist wat hij deed toen hij het misdrijf pleegde.

Het belangrijkste oogmerk waarmee de TBS-maatregel wordt opgelegd is het beveiligen van de maatschappij op korte en langere termijn. Om de maatschappij op korte termijn te beveiligen verblijft de dader in de gesloten kliniek. Beveiliging van de maatschappij op langere termijn wordt gerealiseerd door behandeling van de dader, die er op is gericht herhaling van het misdrijf in de toekomst te voorkomen. De TBS-maatregel zoals wij die in Nederland kennen is uniek.

Geschiedenis: Van TBR naar TBS
De mogelijkheid iemand terbeschikking te stellen, werd voor het eerst vastgelegd in de Psychopathenwetten uit 1928. Toen heette het dat iemand Ter Beschikking werd gesteld van de Regering (TBR). Vr 1928 konden alleen veroordeelden die geheel ontoerekeningsvatbaar waren, worden opgenomen in een inrichting.

Foto: Huiskamer in TBS-KliniekIn de praktijk werd dat weinig gedaan. Juristen uit de Utrechtse school, zoals de hoogleraren Willem Pompe en Pieter Baan, hebben veel invloed gehad op de uitvoering van de TBS-wetgeving. Zij stelden in de jaren 50 dat het nodig was uitgebreid onderzoek te doen naar individuele delinquenten, om de behandeling op hun unieke problematiek aan te passen.

In 1988 veranderde met de wet Terbeschikkingstelling de naam TBR in TBS. Er zitten nu ruim duizend mensen in de zeven Nederlandse TBS-klinieken. Van alle TBS’ers is 95 procent man en is ruim zeventig procent geboren in Nederland.

Wanneer kan TBS met dwangverpleging opgelegd worden?
De strafrechter kan TBS met dwangverpleging opleggen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de verdachte heeft een ernstig misdrijf begaan;
  • bij de verdachte bestond ten tijde van het begaan van het misdrijf een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens (kort gezegd een psychische stoornis), waardoor het misdrijf hem/haar geheel of gedeeltelijk niet toegerekend kan worden;
  • in het spraakgebruik gehele of gedeeltelijk ontoereken(ingsvat)baarheid;
  • er bestaat, vanwege de psychische stoornis, gevaar voor herhaling.

Foto: Huiskamer in TBS-KliniekKan iemand die TBS met dwangverpleging heeft gekregen ook een gevangenisstraf krijgen?
Dat kan als de rechter heeft bepaald dat het misdrijf gedeeltelijk aan de verdachte kan worden toegerekend.

Kan het misdrijf niet aan de verdachte worden toegerekend dan kan hij geen gevangenisstraf, maar wel TBS met dwangverpleging krijgen.
De meeste tbs-gestelden hebben een combinatievonnis, dus zowel gevangenisstraf als tbs met dwangverpleging.

Wat gebeurt er als iemand zowel TBS met dwangverpleging als een gevangenisstraf heeft gekregen?
Eerst wordt de gevangenisstraf ten uitvoer gelegd, daarna begint de TBS.

Hoe lang duurt TBS met dwangverpleging?
TBS met dwangverpleging wordt opgelegd voor de duur van twee jaar. De termijn kan door de rechter worden verlengd met een of twee jaar tot een maximum van vier jaar. Als de TBS is opgelegd ter zake van -kort gezegd-  een geweldsdelict kan de TBS telkens worden verlengd met een of twee jaar. In de praktijk zijn de meeste TBS-en opgelegd ter zake van een geweldsdelict.

Criterium voor de verlenging is, is er nog gevaar voor delictherhaling.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>